Bryggerigruppen køber op

Bryggerigruppen køber op

20-10-2004 – DR Nyhederne oplyser:

Bryggerigruppen kunne onsdag fortælle, at selskabet har købt 83,5 procent af kapitalen i det lettiske bryggeri Lacplesa Alus. Prisen for majoritetsandelen er 8,9 millioner kroner plus rentebærende gæld på 19,0 millioner kroner.

Bryggerigruppen, der venter at få et afkast på den investerede kapital på mindst 10 procent i løbet af tre år, åbnede to kroner lavere i kurs 345.

Endvidere meddeler Bryggerigruppen:

Bryggerigruppen køber aktiemajoriteten i endnu en ledende lettisk virksomhed, og slår dermed sin position i Baltikum fast. Denne gang drejer købet sig om bryggeriet Lacplesa Alus.

Bryggerigruppen har indgået en aftale om køb af 83,5% af aktiekapitalen i det lettiske selskab Lacplesa Alus A/S, som i 2003 var den tredje største udbyder af øl i Letland. Købesummen er inkl. rentebærende gæld 28 mio. kr. Lacplesa har en forventet omsætning på 45 mio. kr. og beskæftiger ca. 200 medarbejdere. Selskabets hovedmærke – Lacplesis – er kendt som et højkvalitetsmærke og placeret i premiumsegmentet med særlig styrke i HoReCa-området. Ud over egne mærker sælger og distribuerer selskabet desuden et antal internationale ølprodukter.

– I Bryggerigruppens strategiplan, V8, udgør de baltiske lande et betydeligt fokusområde. Med købet af Lacplesa og den lettiske læskedrikproducent Cido har vi for alvor slået vores engagement og position fast i Baltikum, siger adm. direktør Poul Møller. Vores position i Letland er dermed optimal for fremtidig vækst både i omsætning og indtjening.

Store synergieffekter
Overtagelsen af Lacplesa forventes at være tilendebragt primo 2005, men er betinget af de lettiske konkurrencemyndigheders godkendelse af købet. Bryggerigruppen vil efter overtagelsen beskæftige i alt ca. 2.100 medarbejdere på verdensplan. Foruden bryggeriet Lacplesa og læskedrikproducenten Cido i Letland ejer ryggerigruppen bryggerierne Kalnapilis og Tauras i Litauen. Bryggerigruppen forventer at de baltiske virksomheder samlet vil omsætte for ca. 500 mio. kr. og beskæftige ca. 1000 medarbejdere. Bryggerigruppen er dermed klart en af de førende drikkevareudbydere i Baltikum.

– Vi kan se store muligheder i synergieffekterne inden for salg og distribution mellem Lacplesa Alus og Cido Partikas Grupa. Samtidig kan vi også opnå betydelige indkøbs- og produktionssynergier mellem vores litauiske bryggerivirksomhed, Kalnapilio Tauro grupé, og Lacplesa. Endelig vil vores tilførsel af kapital og kompetence til Lacplesa med udgangspunkt i en samlet stærk markedsposition i Letland åbne muligheder for yderligere at udnytte og udbygge Lacplesis-mærkets styrke, siger international direktør Connie Astrup-Larsen.

På tre års sigt
Bryggerigruppen har i dag en mindre eksport af øl til Letland. Købet af læskedrikfabrikanten Cido og bryggeriet Lacplesa vil styrke Bryggerigruppens position på det lettiske marked. Gruppen skønner, at resultatet for det lettiske bryggeri før skat i 2005 vil være i underkanten af break-even. I 2006 forventes et positivt resultat før skat og fra 2007 anslås, at selskabet vil udvise et afkast på den investerede kapital på mindst 10%.

Det forventes, at Lacplesa Alus regnskabsmæssigt vil blive konsolideret med Bryggerigruppen fra. 1. januar 2005.