Bryggeriet Vestfyen A/S

Bryggeriet Vestfyen A/S, 1885-?


KORT INFO OM BRYGGERIET/FABRIKKEN.

  Ejere.
Et A/S. 1885-
Links. Ja
Kendte adresser.
Fåborgvej 4, 5610 Assens

HISTORIEN.

Bryggeriet er selvstændigt og har udvidet meget, således at der bl.a også kan tappes øl og vand på dåser. Der produceres øl og sodavand og enkelte vine er set derfra. Mineralvandsproduktionen begyndte i 1917.

Den 19. februar 1885 indbød 32 gode mænd fra land og by, i en annonce i Assens Avis, til et møde på Hotel Postgården, for at man kunne drøfte planerne om bygning af et bryggeri, som både skulle fremstille hvidtøl og bayersk øl. Mødet fandt sted den 28. februar og havde stor tilslutning. Med to udefra kommende personer, ingeniør Frederik Johansen og cand. pharm. og brygmester Herman A. Bayer, blev Bryggeriet Vestfyen en realitet. Ideen fik så bred en tilslutning blandt byens og egnens befolkning, at da tegningsfristen for aktier udløb den 1. april 1885 havde ikke mindre end 232 personer tegnet sig for aktier. Heraf kom de 130 fra oplandet. Derfor har man lov til at sige – som man ynder det på bryggeriet – at Bryggeriet Vestfyen, fra første færd, har været en lokal folkebevægelse.

Den 27. april regnes for bryggeriets fødselsdag. På denne dag blev der valgt bestyrelse og lavet vedtægter. Den 13. maj 1886 blev det “bayerske øl” for første gang bragt i handelen. For at fejre dette blev aktionærer og kunder inviteret til prøvesmagning i Assens Skovpavillion, hvor “Gæstgiver Carstensen Kl. 18 serverede koldt dækket Aftensbord for 1 kr. pr. kuvert”. Men det nye øl var det væsentligste, og i Assens Avis kunne man læse, at “efter Kjenderes énstemmige udsagn var det en særdeles fortrinlig og velsmagende Ølsort”. Ved bordet blev der holdt flere taler for det nye og fortræffelige øl, som var aftenens festgenstand. Ved denne, som ved senere lejligheder, hyggede man sig, når bryggeriet indbød sine venner fra land og by.

Bryggeriets første generalforsamling efter stiftelsen blev afholdt den 1. marts 1886, hvor mere end 200 af de 468 mulige “stemmer” var mødt op.mFormanden oplyste, at hele anlægget havde kostet 5.000 kr. mindre en beregnet, og at man fra sagkyndig side havde modtaget meget ros for byggeriet. Den første generalforsamling for et helt driftsår fandt sted den 12. november 1887, hvor man besluttede at udbetale 6 % i udbytte til aktionærerne. “At afhente paa Apotheket”, som det hed i annoncen, idet apotekeren var formand for bestyrelsen. Iflg. aviserne går det støt og roligt fremad for bryggeriet.

I 1889 er produktionen steget fra 2.000 til 3.000 tdr. (750.000 – 1 mio. flasker)
I 1891 nåede den 4.490 tdr. og i 1894 rundede man 5.000 tdr. (1,9 mio. flasker)
I 1900 fortælles det, at 84 % af salget nu sker på flasker.
I 1903 er det nødvendigt, “paa grund af daarlig Høst”, at indføre tysk malt, og man fremstiller da “Münchener Bier”
I nogle år kniber det med at få tilstrækkeligt med is fra Kaals Mølledam. Man må hente den i Sønderby sø, ja et enkelt år helt i Norge, men allerede i 1899 bliver det første køleanlæg installeret.

Tilbagevendende i referaterne fra generalforsamlingerne er bemærkningerne om det forløbne års vejr og dets indflydelse på et godt eller dårligt salg. Gang på gang anvendes udtrykket “Godt ølvejr” eller “dårligt ølvejr”.

I 1916 besluttede generalforsamlingen at indrette en mineralvandsfabrik.

Overalt i det lokale område har bryggeriet været rundhåndet med gaver til skoler, sportshaller og idrætsforeninger, og det optræder ofte som sponsor ved sportsbegivenheder.

Den 13. maj 1936 fejrede man på bryggeriet bayersk øllets 50-års dag med en reception, og i den anledning skrev Assens Avis: “Bryggeriet blev rejst som et Udtryk for en Samlingstanke. Fordelen ved en saadan Tankes Trivsel er stadig til Stede. Tænk over det under og efter Jubilæumsfestlighederne”.
Mange vil sige, at dette citat fortsat er aktuelt.

Igennem bryggeriets over 100-årige historie er der næsten hvert år sket større eller mindre udvidelser, forbedringer, fornyelser og moderniseringer. Således indviedes i 1962 en gæstestue, hvor der siden har været afholdt utallige møder, kurser og sammenkomster for kunder og andre besøgende. I 1969 tog man et nyt kontor i brug.
I 1975 kunne rammerne ikke mere rumme bryggeriet. Salget var steget til det tredobbelte på 10 år, derfor måtte man skride til en stor og kostbar ombygning med udskiftning af maskiner og tilbygning til eksisterende bygninger. Største udvidelse i bryggeriets historie blev foretaget i 1995, hvor ny stor tappekolonne til øl og nye lagerhaller blev opført. Seneste udvidelse skete i 2001/2002 hvor et top moderne PET-tapperi blev opført. Det nye tapperi udvidede Bryggeriets sodavands sortiment, således at det nu også omfatter ½ og 1½ liters plasticflasker.

I sommeren 2003 kom relancering af Danmarks originale cola – Jolly Cola har med 70´er og 80´er stilen fået et solidt comeback og rider på en retrobølge. Jolly´en er med reklamernes afslappede retrostil gået rent ind og er kommet ind i en række af de store kæder. Relanceringen har medført meget stor positiv omtale i medierne, f.eks. skrev Jyllands-Posten: “Jolly er den eneste cola, der smager af cola”. Jolly-familien er efterfølgende blevet udvidet med 80´ernes sportsvand – Jolly Time der med sin friskhed og druesukker var fast inventar i enhver sportshal med respekt for sig selv. Jolly Light, som med sit kalorielette og velsmagende cola indhold forventes vel modtaget i det stadig stigende marked for light sodavande. Seneste nyhed er Jolly Orange der med sine 6 % frugtsaft helt sikkert vil gøre sig gældende på appelsinmarkedet.

Gennem de sidste par år har ølkulturen ændret sig mere og mere over mod specialøl.

Bryggeriet Vesfyen har været med fra starten af denne øl-trend og er i dag en af Danmarks absolut førende leverandører af specialøl.

Det er på opfordring af COOP at Bryggeriet Vestfyen er kommet med et bud på den nye øl-trend. Vi har kælet for kvaliteten og sendt en række nye, unikke øl på markedet under navnet Willemoes. Willemoes serien er i dag meget anerkendt og nogle af de absolut mest solgte specialøl. Specialmærker, der sætter alle sanserne på arbejde og som serveres i smukke og æstetiske 50 cl flasker.

Bryggeriet Vestfyen producerer desuden en række andre specialøl, der ligeledes har opnået stor succes de sidste år, som eksempel kan nævnes Ale No 16,  Mors Stout, (i samarbejde med Refsvindinge) Nat-expressen og Pale Ale.

Som noget nyt fås en række af vores specialøl også i Dansk Supermarked. (Brygerietes hjemmeside)

I maj 2021 kunne bryggeriet meddele at de var blevet solgt, efter der er underskrevet en købsaftale med den børsnoterede finske bryggerigruppe Olvi Group. Det betød at bryggeriet nu er i finske hænder.

Og det har ikke været uden problemer efterfølgende. Først lukkede Aldi i Danmark i 2023, og kort efter meddelte Bryggeriet Refsvindinge at de ikke længere kunne samarbejde med bryggeriet, og har i stedet lavet en aftale med Thisted Bryghus i 2024.


ETIKETTERNE.


ARTIKLER.


ANDET.

Udklip fra en brochure med opskrifter


LITTERATUR.

Katalog over øletiketter fra Bryggeriet Vestfyen
Af: Carsten Fladmose Madsen
Udgivet af: Skandinavisk Bryggerisouvenir Samlerforening, 1985


REKLAMER – HERUNDER REKLAME FILM.

YouTube player