Bryggeriet Thor

Bryggeriet Thor, 1850-2003


KORT INFO OM BRYGGERIET/FABRIKKEN.

  Ejere.
Links. Nej
Kendte adresser.
Thorsgade 25-27, 8900 Randers.

HISTORIEN.

I 1850 kom en svensk eventyrer, der kaldte sig Johan Peter Lindahl, til Randers. Ud over at være glad for at rejse var han også meget glad for øl og ølbrygning. Så glad, at han besluttede sig til at bygge et bryggeri i den kronjyske hovedstad. I løbet af forbløffende kort tid fik han rejst kapital til sit forehavende, og snart kunne han opføre et efter tiden både anseeligt og moderne bryggeri på hjørnet af Nordre Grave og det nuværende Thorsgade.

Lindahl havde dog ikke fået rejsefeberen ud af kroppen, så omkring nytårstid 1854/55 forlod han Randers til fordel for Amerika og kom aldrig siden til at spille nogen rolle på det bryggeri, han havde grundlagt.

Bryggeriet blev købt af en anderledes stabil herre: Christian Emil Synnestvedt. Det endelige skøde blev udfærdiget den 12. juli 1856, og denne dato regnes i dag for bryggeriet Thors grundlæggelse.

I slutningen af 1860’erne var bryggeriet, som dengang bar de lidet mundrette navn “Synnestvedts Bayerske Ølbryggeri”, det fjerdestørste i provinsen.

I 1870 købte Synnestvedt yderligere et par grunde nord for sit bryggeri med henblik på udvidelser. Det er på disse arealer, hovedparten af vore dages Thor Bryggeri er beliggende.

I 1873 indrykkede Synnestvedt en annonce i Randers Amtsavis, hvori han meddelte, at han havde besluttet at omdøbe sit bryggeri til Thor for at undgå forvekslinger med andre bryggerier. Samme år omdannede han sit bryggeri til et aktieselskab.

I løbet af de næste tre år blev der opført nye bygninger til såvel maltgøreri som selve ølbryggeriet, der var indrettet efter de mest moderne principper og blandt andet udstyret med en dampmaskine.

Endnu i 1890 blev der drukket betydeligt mere hvidtøl i Randers, end der blev drukket bayersk øl. Efterspørgslen efter sidstnævnte var dog i kraftig vækst, og i marts 1897 blev den første Thor pilsner fremstillet.

Efter århundredskiftet var Thor et af de første bryggerier i Danmark, der skiftede fra propper til kapsler på flaskerne. Bryggeriet blev til stadighed udvidet: I 1927 blev et nyt gulvmalteri indviet; i 1929 blev et nyt ølfilter og tre moderne aluminiumstanke – som erstatning for de hidtidige egetræsfade – installeret.

I oktober 1976 fusionerede Thor Bryggerierne A/S med Ceres Bryggerierne A/S og det nu nedlagte Aalborg bryggeri “Urban” i Jyske Bryggerier A/S.

I 1977 opførte man, som det første bryggeri i Danmark, fire udendørs lagertanke, hver beregnet til 1.200 hl. Samme år var der atter pladsmangel i gærkælderen, som derfor blev udvidet med yderligere seks tanke.

I 1988 installerede Thor som det første danske bryggeri en såkaldt “superblok” – et integreret kompleks af topmoderne palleterings-, rengørings-, pasteuriserings- og tappemaskiner. Superblokken kan tappe ikke færre end 55.000 flasker i timen.

Året efter fusionerede Jyske Bryggerier A/S med Faxe Bryggeri A/S i Bryggerierne Faxe Jyske AS – senere Bryggerigruppen A/S.

I 1995 fik Thor en ny 40 mio. kroners tappekolonne, der kan tappe 30.000 halvliters PRB-flasker pr. time. I august 2003 Blev bryggeriet lukket af Bryggerigruppen og deres produkter/mærker flyttet til andre af deres bryggerier. I dag under navnet Unibrew.


ETIKETTERNE.

Der er ikke nogen informationer til dette punkt endnu.


ARTIKLER.


ANDET.

Der er ikke nogen informationer til dette punkt endnu.


LITTERATUR.

Der er ikke nogen informationer til dette punkt endnu.


REKLAMER – HERUNDER REKLAME FILM.

Der er ikke nogen informationer til dette punkt endnu.