Nexø Bryggeri

Nexø Bryggeri, 1865-1967


KORT INFO OM BRYGGERIET/FABRIKKEN.

  Ejere.
Nexø Dampbrænderi og Ølbryggeri A/S 1860-1865
Nexø Bryggeri: Hans Berg 1865-1905
Nexø Bryggeri: Peter Berg Sonne 1905-1928
Nexø Bryggeri: Hans Christian Sode 1928-1933
Nexø Bryggeri: Jens Larsen 1933
Nexø Bryggeri: Johannes Andersen 1933-ca. 1937
Nexø Bryggeri: Jens Johannes Kofoed, til 1940
Nexø Bryggeri: Peter Winther Sode 1940-1967
Bornholms Bryggeri: Peter Winther Sode 1967-1970
Links. Nej
Kendte adresser.

HISTORIEN.

Nexø Bryggeri startede i 1861, selvom en annonce sagde at den faktisk begyndte den 20 april 1860, men bryggeriejer stod fast på at det først begyndte den 20 maj 1861. I annoncen stod der: Nexø ølbryggeri anbefaler sig med – dobbelt-bitter-øl (halv porter) a’ 15 mark pr. kvart tønde. Hvidt-øl nr. 1 a’ 9 mark pr. kvart tønde. Hvidt-øl nr. 2 a’ 6 mark pr. kvart tønde. Skibs-øl, a’ 2 mark pr. kvart tønde. Drikke, a’ 2 mark pr. kvart tønde.

Samtlige ølsorter erholdes i hel og halvankere eller større kar, hvilke uden godtgørelse udlånes til bekendte købere, indtil øllet er forbrugt, imod at de tilbageleveres ubeskadigede. På samme vilkår og til samme priser erholdes øllet hos dbtr. købmand M. Sonne i Svaneke og købmand Ludvig Dam i Aakirkeby, alene med et tillæg af fire skilling helanker i transportgodtgørelse.

NB. Dobbelt bitter øl kan først fås fra 1. maj af.

Bryggeriet var de første fire år et interessentselskab. Det fortæller en anden annonce i samme blad fra 5. januar 1865, da Hans Berg overtog virksomheden for egen regning. Da skulle enhver, der havde modtaget øltræer fra bryggeriet før 1. november 1864 og endnu var i besiddelse deraf, indelevere disse til bryggeriet eller dets udsalgssteder, da de skulle overleveres til den nye ejer. Annoncen var underskrevet af N. C. Bohn, H. J. Jansen og H. Berg.

En tredje annonce fortæller, at Hans Berg ikke beholdt brygmesteren, for brygger Petersen averterer, at han, på grund af bortrejse, den 7. december afholder auktion over indbo samt to sorte vallakker.

Hans Berg, der overtog bryggeriet forstod at få omsætningen op, i en skatteliste for året 1874 står han som den tredjestørste skatteyder med en indtægt på 2466 rigsdaler og skulle heraf betale 118 rigsdaler og 16 skilling i skat.

Radiumskilderne.

Hans Berg døde den 11. marts 1905, 85 år gammel. Bryggeriet blev solgt til hans broderdattersøn Peter Berg Sonne.

Under P. Berg Sonne optog bryggeriet også sodavandsfabrikationen. I 1920erne, da radiumkilderne red landet som en mare, var der en artikel om Hans Jacobskilde, der ejes af Nexø Bryggeri, og som gennem mange år har leveret vand til både bryggeriet og sodavandsfabrikken, hvor man fik at vide, at vandet fra denne kilde, efter undersøgelser foretaget af Steins laboratorium i november måned 1923, holdt 23 macheenheder, mens den først opdagede radiumkilde på Bornholm, Rødbjerg kilden i Klemensker, kun havde 17… Dette store radiumindhold havde måske sin indflydelse på øllets kvalitet.

Vanskeligheder og utrættelig indsats.

I 1928 købte Hans Chr. Sode bryggeriet. Allerede i 1933 solgte han igen bryggeriet, der ikke gik så godt. Det var dårlige tider på landet, og der var ingen penge til øl.

I de kommende år havde bryggeriet flere ejere, der havde deres spekulationer med at få det hele til at løbe rundt, og ingen blev gamle i gårde.

Bryggeriet kom først igen i fremgang, da Peter Winther Sode overtog det den 1. november 1940. Den unge Sode og hans kone arbejdede utrætteligt fra den tidlig morgen til den sene aften for at få det til at gå rundt. Heldet stod dem bi. og de fik en blomstrende virksomhed. Men en formiddag i maj 1945 faldt der fem bomber på bryggeriets grund. Alle bygningerne blev næsten lagt i grus, dog blev heldigvis stuehuset stående. De unge havde ikke tabt modet, for allerede to dage efter var man i gang med genopbygningen, og nu blev det hele moderniseret. Sct. Jacobskilden, der gennem så mange år havde været leverandør af vand, måtte man lukke af for i 1948, da den stigende bebyggelse medførte forurening af vandet.

Det nuværende hus.

Det nuværende stuehus er fra 1788, og er opført af borgerkaptajn Hans Sonne, der var 54 år gammel, da han lod det bygge. Det er 60 alen langt og er opført i svært egetømmer. Værelserne er store og højloftede. De svære døre med deres rigt profilerede indramning og svære messingbeslag er et kapitel for sig selv. Ud med gaden satte han den elegante sandstendstrappe i barok. Men dengang hed gaden også Kjøbmager-gaden, senere er den sunket ned til kun at hedde Storegade.

De skader huset fik under bombardementet er forlængst udbederet, og P. W. Sode har med nænsom hånd gjort, hvad han kunne for at føre det tilbage til sin oprindelige skikkelse.

Bryggeriet og biler.

Da P. W. Sode overtog bryggeriet, havde han kun en enkelt vogn til at besørge al udbringning af øl og sodavand. I 1961 havde bryggeriet tre biler, som kørte hele, og i sommerperioden var der fire biler som bagte øl og sodavand ud til kunder på hele øen. Bryggeriet var ikke nok for P. W. Sodes energi. Snart fulgte forhandlingen af folkevognen VW. Siden den første folkevogn var solgt til dr. Hein, er der solgt 400 af denne vogn. Året efter at Sode fik folkevognforhandlingen, fik han også forhandlingen af Volvo, som sker fra en filial i Rønne. Af dette mærke er der også solgt 400 stykker, og gdr. Anker Kjøller, Smedegård i Rø, købte den første

I virksomheden var der i alt beskæftiget 26 mennesker, deraf de ti i bryggeriet.

Med undtagelse af stuehuset er alle bygninger nybyggede, og huser kontorer, udstillingslokaler, serviceværksteder, reservedelslager, bryggeri og sodavandsfabrik.

Bryggeriet standsede sin produktion i 1970 efter at havde været i god gænge i en årrække. Men P. W. Sode så hvor det bar hen. Mange mindre provinsbryggerier og sodavandsfabrikker havde allerede givet op og flere fulgte efter. De store bryggerier satte sig på hele markedet. I dag minder kun bygningerne og enkelte stykker inventar om den tid, da godtfolk kunne slukke tørsten i Nexø bryg.


ETIKETTERNE.

Der er ikke nogen informationer til dette punkt endnu.


ARTIKLER.

Der er ikke nogen informationer til dette punkt endnu.


ANDET.

Der er ikke nogen informationer til dette punkt endnu.


LITTERATUR.

Der er ikke nogen informationer til dette punkt endnu.


REKLAMER – HERUNDER REKLAME FILM.

Der er ikke nogen informationer til dette punkt endnu.