Hesselager Bryggeri

Hesselager Bryggeri, 1894-1968


KORT INFO OM BRYGGERIET/FABRIKKEN.

  Ejere.
J. Nielsen Holkskov 1894-1919
Alfred Bruhn 1919-1962
Verner Bruhn 1962-1968
Links. Nej
Kendte adresser.

HISTORIEN.

Hesselager Bryggeri blev grundlagt i 1893 af Ane og Jens Holmskov. På det tidspunkt var arbejdet med at anlægge Nyborg-Svendborgbanen allerede begyndt ganske tæt på bryggeriet, så der var god afsætning til de hårdt arbejdende banearbejderne allerede af prøveflaskerne.

Med til bryggeriet hørte i begyndelsen en lille besætning af heste, køer og grise, som nød godt af affaldsprodukterne (især mask) fra brygningen.

I 1919 købte mejerist Alfred Bruhn bryggeriet og investerede efterhånden i nybygninger og nye, moderne maskiner. I den periode var der ansat 6 mand på bryggeriet. Produktionen omfattede i begyndelsen kun hvidtøl, men fra 1935 blev der også produceret mineralvand. I en årrække var Hesselager Bryggeri depot for ”Ceres” – bryggerierne i Århus.

I 1961 overdrog Alfred Bruhn virksomheden til sønnen Verner Bruhn. I begyndelsen af 1960’erne rådede bryggeriet over 3 salgsvogne, som betjente kundekredsen på Sydfyn, Østfyn og på øerne.

Malten til ølbrygningen fremstillede bryggeriet selv af maltbyg, medens humlen blev importeret fra Tyskland. Der voksede godt nok lidt humle ved ejendommen, men det var dog kun for traditionens skyld. Bryggeriet på Fruens Allé i Hesselager indstillede produktionen i 1972, og i dag er kun beboelsesejendommen tilbage.

Kilde: Artikel i Svendborg Avis 1964


ETIKETTERNE.


ARTIKLER.

Der er ikke nogen informationer til dette punkt endnu.


ANDET.

Der er ikke nogen informationer til dette punkt endnu.


LITTERATUR.

Der er ikke nogen informationer til dette punkt endnu.


REKLAMER – HERUNDER REKLAME FILM.

Der er ikke nogen informationer til dette punkt endnu.